Office 365 Enterprise E3

Rozwiń swoją firmę dzięki najnowszemu pakietowi Office (w pełni instalowanemu) oraz zintegrowanym usługom współpracy w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami zgodności i ochrony.

Archiwizuj, używaj miejscowego archiwum prawnego i szybko znajduj potrzebne dokumenty. Zaawansowane funkcje ochrony danych ułatwiają zabezpieczanie Twoich danych.

Parametry subskrypcji

Maksymalna ilość licencji: nieograniczona

Najnowszy pakiet MS Office 2016 do zainstalowania na Twoich urządzeniach 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach (iPad, z systemem Windows lub Android) i 5 telefonach, w obrębie jednego użytkownika zawierający:

Outlook
Outlook
Word
Word
Excel
Excel
Powerpoint
Powerpoint
Publisher*
Publisher*
Onedrive dla Firm
Onedrive dla Firm
Access*
Access*
Onenote
Onenote
Skype dla Firm**
Skype dla Firm**

* tylko komputery PC

Aplikacje Office w wersji Online:

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote

Usługi:

 • Exchange Online (Plan 2)
 • Skype for Business (Plan 2)
 • Sharepoint Online (Plan 2)
 • Yammer Enterprise
 • To-Do (Plan 2)
 • OneDrive for Business (Plan 2)
 • Flow
 • Forms (Plan E1)
 • Graph API
 • Planner
 • PowerApps
 • Sway
 • Teams
 • Delve
 • Office 365 Groups
 • StaffHub


Office 365 Enterprise E3 - usługi online

1. Aplikacje Office Online

Twórz i edytuj dokumenty programów Word, OneNote, PowerPoint i Excel z poziomu przeglądarki.

2. Poczta email i kalendarze

Korzystaj z poczty e-mail klasy biznesowej w rozbudowanym i znajomym interfejsie programu Outlook, do którego możesz uzyskiwać dostęp z komputera lub w przeglądarce internetowej. Skrzynka pocztowa ma pojemność 100 GB na użytkownika i umożliwia wysyłanie załączników o rozmiarze do 150 MB.

3. Zaawansowane funkcje poczty email

Korzystaj z funkcji archiwów i archiwizacji do celów prawnych oraz nielimitowanego miejsca do magazynowania na potrzeby zapewniania zgodności z przepisami. Stosuj zasady ochrony przed utratą danych (DLP) oraz używaj porad dotyczących zasad, dzięki którym pracownicy poznają dodatkowe funkcje wymuszania zgodności w wiadomościach email.

4. Kontrola dostępu do dokumentów i poczty email

Usługi zarządzania prawami umożliwiają ograniczanie prawa dostępu do dokumentów i poczty e-mail. Dokumenty i pocztę można udostępnić tylko wybranej grupie użytkowników, tak aby nikt inny nie miał możliwości ich wyświetlania ani edycji, nawet gdy są wysyłane poza organizację.

5. Przechowywanie i udostępnianie plików

Usługa OneDrive dla Firm zapewnia każdemu użytkownikowi osobisty magazyn w chmurze o pojemności 1 TB — dostępny z dowolnego miejsca. Łatwo udostępniaj dokumenty innym osobom w organizacji i spoza niej oraz określaj, kto może wyświetlać i edytować poszczególne pliki.

6. Konferencje Online

Skype dla Firm organizuj spotkania online z zawartością audio i wideo, korzystając z udostępniania ekranu i konferencji wideo w jakości HD dostępnych po jednym kliknięciu.

7. Wiadomości błyskawiczne i łączność programu Skype dla Firm

Komunikuj się za pomocą wiadomości, połączeń głosowych i wideo, a także informuj o swojej dostępności za pomocą statusu online. Przekazuj użytkownikom programu Skype informacje o obecności, wysyłaj im wiadomości i korzystaj z połączeń audio.

8. Centrum pracy zespołowej

Czas na pełną łączność w zespołach dzięki aplikacji Microsoft Teams w usłudze Office 365, gdzie w jednym miejscu dostępne są czat, zawartość, kontakty i narzędzia, więc zespoły mają w zasięgu ręki wszystko, co jest im potrzebne.

9. Firmowa sieć społecznościowa

Oprogramowanie do współpracy i aplikacje biznesowe Yammer umożliwiają pracownikom nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi osobami, udostępnianie informacji w zespołach i organizowanie projektów tak, aby można je było szybciej realizować.

10. Witryny zespołu

Sharepoint Online to podstawowy magazyn 1 TB oraz 500 MB miejsca do magazynowania dla każdego użytkownika zapewniają łatwy dostęp do dokumentów oraz możliwość ich udostępniania.

11. Zarządzanie pracą

Usługa Planner ułatwia Twojemu zespołowi tworzenie nowych planów, organizowanie i przypisywanie zadań, udostępnianie plików, prowadzenie rozmów o wykonywanych czynnościach oraz informowanie o postępach w pracy.

12. Profesjonalne opowiadanie historii w formacie cyfrowym

Za pomocą aplikacji Sway, nowości w usłudze Office 365, możesz łatwo tworzyć atrakcyjne, interakcyjne raporty, prezentacje, biuletyny, szkolenia i inną zawartość internetową — bezpośrednio na telefonie, tablecie lub w przeglądarce. Swaye można łatwo udostępniać. Wyglądają one świetnie na dowolnym ekranie.

13. Inteligentne wyszukiwanie i odnajdywanie

Uwolnij kreatywność w organizacji, stosując wyszukiwanie w całej usłudze Office 365 na podstawie spersonalizowanych analiz. Odnajduj zawartość i wiedzę za pomocą z programu Microsoft Graph, korzystając ze wzorców współpracy i połączeń. Korzystaj z inteligentnego wyszukiwania w wielu środowiskach, w tym w programie SharePoint, aplikacji Delve oraz aplikacjach pakietu Office.

14. Automatyzacja przepływu pracy

Twórz zautomatyzowane przepływy pracy między aplikacjami i usługami w celu uzyskiwania powiadomień, synchronizowania plików, zbierania danych i tak dalej za pomocą narzędzia Microsoft Flow — bez kodowania.

15. Opracowywanie aplikacji mobilnych i aplikacji sieci Web

Szybko twórz i publikuj niestandardowe aplikacje biznesowe dla sieci Web i mobilne za pomocą usługi PowerApps. Wybieraj z szablonów lub zaczynaj od podstaw, aby rozszerzać dane biznesowe — bez kodowania.

16. Zarządzanie dniem roboczym

Aplikacja Microsoft StaffHub ułatwia pracownikom reprezentującym firmę (Firstline Workers) zarządzanie dniem roboczym — zarządzanie harmonogramem, udostępnianie informacji i łączenie się z innymi związanymi z pracą aplikacjami i zasobami.

17. Integracja poczty głosowej (Unified Messaging)

Obsługa hostowanej poczty głosowej z funkcją automatycznej recepcjonistki. Wiadomości poczty głosowej są nagrywane w usłudze Exchange Online, a użytkownicy mają do nich dostęp z programu Outlook lub przez telefon komórkowy obsługujący odpowiednie funkcje.

18. Zaawansowane narzędzia do zapewniania zgodności

Za pomocą ujednoliconego centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych możesz wyszukiwać zawartość w skrzynkach pocztowych programów SharePoint, Skype dla firm i Exchange oraz w usłudze OneDrive dla Firm.

19. Ochrona informacji

Zarządzanie prawami, ochrona przed utratą danych i szyfrowanie dla usługi Exchange Online, programu Skype dla firm i usługi SharePoint Online ułatwiają zabezpieczanie zawartości w wiadomościach e-mail, w wiadomościach błyskawicznych, na spotkaniach i w witrynach zespołów

20. Samoobsługowa analiza biznesowa w programie Excel

Znane narzędzie Excel oferuje teraz więcej możliwości. Odnajduj dane i twórz połączenia z nimi za pomocą dodatku Power Query, modeluj i analizuj te dane w dodatku Power Pivot oraz wizualizuj uzyskane informacje przy użyciu interakcyjnych map w dodatku Mapy 3D.

Korzyści z pracy z nami

1

W sposób zrozumiały i przystępny pomagamy firmom z sektora MŚP osiągać coraz lepsze wyniki przy użyciu nowoczesnych narzędzi i wiedzy zdobytej w wieloletniej praktyce.

2

Pomagamy małym i średnim przedsiębiorstwom osiągnąć sukces i maksymalizować zyski poprzez pokazanie im nowoczesnych narzędzi pracy nowego wymiaru pracy.

Spotkajmy się i porozmawiajmy

Olaf Leśniak \ managing partner

olaf.lesniak@alterity.pl
+48 601 868 221