FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o Exchange Online cz. III

Autor
Karolina Ossolińska
Opublikowano
FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o Exchange Online cz. III

Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania dotyczące Microsoft Exchange Online. Seria będzie składa się z trzech części, druga z nich poniżej. Sprawdź część pierwszą i część drugą.

1.   Jakie opcje są dostępne w przypadku, gdy użytkownik odszedł z firmy, a jest konieczne zachowanie kopii danych umieszczonych w jego skrzynce pocztowej i archiwum zbiorczym? 

Microsoft oferuje kilka opcji do zarządzania skrzynką pocztową pracownika, który opuścił firmę. Możesz skonwertować skrzynkę pocztową na skrzynkę pocztową in-aktywną, która zachowa wszystkie dane po opuszczeniu przez pracownika. Możesz również przypisać skrzynkę pocztową do innego użytkownika. 

2.   Jakie funkcje nie są dostępne dla użytkowników subskrypcji Exchange Online Kiosk?  

Exchange Online Kiosk to wersja o ograniczonym zakresie funkcji. Wśród usług, które nie są dostępne dla subskrybentów typu Kiosk, znajdują się: Outlook na komputery stacjonarne, zarządzanie prawami do informacji (IRM), funkcje wyszukiwania skrzynki pocztowej, niestandardowe reguły bezpieczeństwa oraz archiwizacja wiadomości e-mail. Szczegółowe informacje, w tym porównanie możliwości różnych planów Exchange, znajdziesz na naszej stronie https://alterity.pl/licencje-exchange-online/ gdzie wszystko, w prosty i przystępny sposób jest zilustrowane na podstawie tabeli. 

3.   Czy dla użytkowników subskrypcji typu Kiosk są dostępne funkcje, takie jak miejscowe zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych i niestandardowe zasady przechowywania?  

Nie, te funkcje nie są dostępne dla użytkowników subskrypcji typu Kiosk. Są one dostępne tylko dla użytkowników z pełnymi subskrypcjami. By dowiedzieć się więcej o dostępnych funkcjach w planie Kiosk, sprawdź naszą stronę https://alterity.pl/licencje-exchange-online/ 

4.   Czy użytkownicy subskrypcji typu Kiosk są objęci innymi umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA, Service Level Agreement) w zakresie nadmiarowości geograficznej i czasu bezawaryjnego działania? 

Użytkownicy subskrypcji typu Kiosk są objęci tą samą Umową o Poziomie Świadczenia Usług (SLA) tak jak inni subskrybenci. Microsoft gwarantuje 99,9% czasu działania dla wszystkich subskrypcji. 

5.   Czy skrzynkę pocztową z subskrypcji typu Kiosk można umieścić w archiwum miejscowym? 

Nie, skrzynki pocztowe z subskrypcji typu Kiosk nie mają dostępu do funkcji archiwizacji w lokalnym archiwum. Archiwizacja miejscowa jest dostępna tylko dla użytkowników z pełnymi subskrypcjami. 

6.   Czy mogę rozszerzyć subskrypcję Exchange Online — plan 1 do subskrypcji Exchange Online — plan 2 dla użytkownika?  

Tak, możesz zaktualizować subskrypcję Exchange Online Plan 1 do Plan 2 dla użytkownika. Musisz tylko dokonać zmiany w centrum administracyjnym Microsoft 365. 

7.   Czy mogę obniżyć subskrypcję Exchange Online — plan 2 do subskrypcji Exchange Online — plan 1 dla użytkownika?  

Tak, możesz obniżyć subskrypcję Exchange Online Plan 2 do Plan 1 dla użytkownika. Zmiany można dokonać w centrum administracyjnym Microsoft 365, ale należy pamiętać, że obniżenie subskrypcji może wiązać się z utratą niektórych funkcji. 

8.   Czy mogę obniżyć subskrypcję Exchange Online — plan 1 do subskrypcji Exchange Online Kiosk dla użytkownika? 

Tak, możesz obniżyć subskrypcję Exchange Online Plan 1 do Kiosk dla użytkownika. Zmiany można dokonać w centrum administracyjnym Microsoft 365, ale pamiętaj, że obniżenie subskrypcji może wiązać się z utratą niektórych funkcji. 

9.   Jeśli moja organizacja stosuje rozwiązanie hybrydowe z platformą Microsoft 365 i nie hostuje skrzynek pocztowych lokalnie, to czy nadal potrzebuję licencji programu Exchange Server? 

Tak, potrzebujesz co najmniej jednej licencji Exchange Server, aby zarządzać użytkownikami i skrzynkami pocztowymi hostowanymi w chmurze, nawet jeśli nie hostujesz żadnych skrzynek pocztowych lokalnie. Jest to zgodne z zasadami licencjonowania Microsoft. 

10.   Jeśli mam już licencję serwera z kluczem rozwiązania hybrydowego i chcę ponownie uzyskać dla niego licencję z kluczem wersji Standard lub Enterprise, jak mogę to zrobić? 

Aby zmienić licencję serwera Exchange, musisz wprowadzić odpowiedni klucz produktu w centrum administracyjnym Exchange (EAC) lub za pomocą cmdletu Set-ExchangeServer w PowerShell. 

11.   Jeśli część użytkowników hostuje w usłudze Exchange Online, a część lokalnie, to czy rekord MX może wskazywać platformę Microsoft 365, a nie serwery lokalne? Jeśli tak, to czy potrzeba subskrypcji usługi Exchange Online Protection dla użytkowników lokalnych? 

Tak, w środowisku hybrydowym rekord MX może wskazywać na Microsoft 365 zamiast na lokalne serwery Exchange. Jeśli rekord MX wskazuje na Microsoft 365, cała poczta przychodząca będzie najpierw przesyłana do Microsoft 365, a następnie przekazywana do lokalnych serwerów Exchange, jeśli to konieczne. W związku z tym wymagana jest subskrypcja Exchange Online Protection dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, gdzie są hostowane ich skrzynki pocztowe. 

12.   Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące delegowania dostępu do skrzynki pocztowej (lub udostępnionej skrzynki pocztowej) użytkownika do innych osób?  

Nie ma określonego limitu dotyczącego liczby osób, którym można delegować dostęp do skrzynki pocztowej. Jednakże osoba, której delegowano dostęp, musi mieć uprawnienia do otwierania skrzynki pocztowej i przeglądania zawartości. Jeżeli planujesz umożliwić wielu osobom dostęp do skrzynki pocztowej, rozważ stworzenie skrzynki pocztowej typu „shared” (udostępnionej). 

 

Powiązane artykuły
FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o Exchange Online cz. I
Aplikacje Microsoft 365 Najnowsze artykuły
FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o Exchange Online cz. I
FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o Exchange Online cz. II
Najnowsze artykuły Zastosowania Microsoft 365
FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o Exchange Online cz. II
Następny artykuł
Bezpłatna konsultacja Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą

    Bezpłatna konsultacja