Jak korzystać z aplikacji “zatwierdzenia” w Microsoft Teams?

Autor
Sebastian Dybiec
Opublikowano
Jak korzystać z aplikacji “zatwierdzenia” w Microsoft Teams?

Jeżeli posiadasz dokument, który wymaga akceptacji przez np. Twojego przełożonego, możesz skorzystać z aplikacji natywnej Zatwierdzenia, która jest częścią programu Microsoft Teams i służy do tworzenia i udostępniania zezwoleń oraz otrzymywania zatwierdzeń od innych osób. 

 

Aby skorzystać z opcji Zatwierdzenia, musisz mieć zainstalowany program Microsoft Teams na swoim komputerze lub skorzystać z niego za pomocą przeglądarki internetowej. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Pozostałe tutoriale i wskazówki w Microsoft 365 

 

Jak używać opcji Zatwierdzania w Microsoft Teams? 

     ●   Z panelu po lewej wybierz ikonę trzech kropek, czyli Więcej dodanych aplikacji, a następnie w nowo otwartym oknie wyszukaj aplikację Zatwierdzenia lub wybierz ją z widocznej karty (będzie tam dostępna, jeśli była niedawno używana). Warto teraz, klikając na lewym panelu ikonę Zatwierdzenia prawym przyciskiem myszy, przypiąć tę usługę do paska, by zawsze była pod ręką. 

     ●   Po uruchomieniu opcji Zatwierdzenia na głównym ekranie zobaczysz wszystkie dotychczasowe i archiwalne żądania, daty ich utworzenia, adresatów i stan. 

     ●   Aby utworzyć nowe polecenie, wybierz przycisk Nowe żądanie zatwierdzenia w prawym górnym rogu ekranu. 

     ●   W nowym oknie zobaczysz kilka rodzajów zatwierdzenia: żądanie podstawowe oraz predefiniowanie zatwierdzenia, które są już wykorzystywane w Twojej organizacji, np. żądania akceptacji urlopów w innym dziale. By utworzyć nowe zatwierdzenie, wybierz Żądanie podstawowe. 

     ●   Wypełnij formularz: 

     ●   nazwa żądania – np. umowa dla klienta xyz; 

     ●   osoba zatwierdzająca – np. zwierzchnik, który ma zatwierdzać każdorazowo takie umowy. Jeżeli wpiszesz kilku adresatów, możesz zaznaczyć opcję wymagania odpowiedzi od nich wszystkich – jeżeli tego nie zrobisz, akceptacja od jednego z nich będzie wystarczająca; 

     ●   priorytet –  średni bądź ważny; 

     ●   dodatkowa informacja – możesz wpisać wiadomość do adresatów, np. “proszę o sprawdzenie i akceptację umowy”; 

     ●   dodaj załącznik – czyli prześlij plik, który ma zostać zaakceptowany, np. umowę; 

     ●   możesz skorzystać z dodatkowych opcji, czyli z odpowiedzi niestandardowej lub z możliwości wysłania żądania do innego środowiska. 

     ●   Kliknij Wyślij. 

 

Adresat w Aktywnościach w Microsoft Teams otrzyma informację o nadejściu nowego żądania zatwierdzenia. Może zapoznać się z treścią wiadomości i z nadesłanym plikiem. Następnie może dodać komentarz i wybrać opcje Zatwierdź lub Odrzuć. 

Nadawca, który to żądanie zatwierdzenia zainicjował, otrzyma powiadomienia o decyzji adresata. 

 

 

Masz dodatkowe pytania? Bezpłatnie skonsultuj się z ekspertem

________________________________________________________________________________________________________________

Wolisz wideo? Sprawdź nasz tutorial.  

Powiązane artykuły
Jak zarządzać terminami kalendarza w Microsoft Teams?
Aplikacje Microsoft 365 Najnowsze artykuły
Jak zarządzać terminami kalendarza w Microsoft Teams?
Dodatki do Microsoft Teams – możliwości i pakiety
Aplikacje Microsoft 365 Najnowsze artykuły Zastosowania Microsoft 365
Dodatki do Microsoft Teams – możliwości i pakiety
Następny artykuł
Bezpłatna konsultacja Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą

    Bezpłatna konsultacja