Azure Active Directory – czym jest i w jaki sposób może pomóc Twojej firmie?

Autor
Sebastian Dybiec
Opublikowano
Azure Active Directory – czym jest i w jaki sposób może pomóc Twojej firmie?

Azure Active Directory (Azure AD) jest to usługa działająca w chmurze, która służy do zarządzania dostępem i tożsamościami. Dzięki niej pracownicy mogą uzyskać dojście do zasobów zewnętrznych jak Microsoft 365, Azure Portal oraz wielu innych aplikacji Saas, ale także do zasobów wewnętrznych, czyli np. aplikacji w firmowej sieci intranetowej wraz z programami w chmurze opracowanymi dla organizacji.

 

Kto używa Azure Active Directory?

Z tej usługi korzystają administratorzy IT m.in. podczas uwierzytelniania wieloskładnikowego, dostępu do zasobów organizacji, ochrony tożsamości użytkowników i poświadczeń oraz przy automatyzacji aprowizacji użytkowników między istniejącymi Windows Server AD i aplikacjami w chmurze. Azure AD używają także deweloperzy aplikacji podczas dodawania logowania jednokrotnego do programu, co pozwala na pracę z istniejącymi poświadczeniami użytkownika. Ponadto usługa ta udostępnia interfejsy API, które pomagają w tworzeniu spersonalizowanych środowisk aplikacji przy użyciu istniejących danych organizacji.

 

Azure Active Directory w twojej firmie

Usługa zarządzania tożsamościami przedsiębiorstwa zapewnia jednokrotne logowanie, dzięki czemu dostęp do aplikacji jest uproszczony z dowolnego miejsca. W ten sposób czas potrzebny na zarządzanie hasłami jest krótszy, a do tego znacznie rzadziej występują związane z tym problemy. Azure AD wprowadza także dostęp warunkowy i uwierzytelnianie wieloskładnikowe, co pozwala lepiej zabezpieczać dane. Pojedyncza płaszczyzna kontroli zapewnia odpowiedni wgląd w środowisko – daje możliwość zarządzania wszystkimi tożsamościami oraz aplikacjami lokalnymi i w chmurze. Autoryzowani użytkownicy mają dostęp do określonych zasobów tylko wtedy, gdy tego potrzebują. Dzięki temu Azure Active Directory tworzy ochronę dla 99,9% cyberataków.

 

Rodzaje licencji Azure AD

Bezpłatna wersja pozwala na zarządzanie użytkownikami i grupami, synchronizację katalogów lokalnych, wykonywanie podstawowych raportów oraz samoobsługową zmianę hasła dla użytkowników chmury. Stwarza również możliwość jednokrotnego logowania na platformę Azure, Microsoft 365 i wielu popularnych aplikacji SaaS.

Wersja Premium P1 jest poszerzona o dostęp do zasobów lokalnych i chmurowych użytkowników hybrydowych. Ponadto obsługuje zaawansowaną administrację:

  • grupy dynamiczne,
  • samoobsługowe zarządzanie grupami,
  • Microsoft Identity Manager,
  • funkcje zapisywania zwrotnego w chmurze do samoobsługowego resetowania haseł dla użytkowników lokalnych.

Z kolei Azure AD Premium P2 dodatkowo zawiera usługę Identity Protection do automatyzowania, wykrywania, badania i korygowania ryzyka opartego na tożsamościach oraz Privileged Identity Management do łatwiejszego odnajdywania, ograniczania i monitorowania administratorów, a także ich dostępu do zasobów.

Powiązane artykuły
Czym jest phising i dlaczego musisz na niego uważać?
Najnowsze artykuły
Czym jest phising i dlaczego musisz na niego uważać?
Microsoft 365 dla dużych firm 
Najnowsze artykuły Zastosowania Microsoft 365
Microsoft 365 dla dużych firm 
Następny artykuł
Bezpłatna konsultacja Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą

    Bezpłatna konsultacja